המודל הצוותי

צוותים וארגונים עומדים בפני אתגרים סבוכים ומורכבים יותר מאי פעם. במציאות המשתנה מרגע לרגע וב"רעש" בלתי פוסק, הארגון והצוות נדרשים להתאים ולשנות באופן תדיר את אופני ההתמודדות עם המשימות המוטלות עליהם כדי לעמוד ביעדים ולהשיג תוצאות.
מודל ה – LAED הצוותי מסייע למקסם את הפוטנציאל הצוותי דרך העיסוק בארבעה בסיסי מנהיגות צוותית:

L.E.A.D – Listening, Executing, Analyzing, Dreaming

ניהול צוותים בעולם של רעש

כדי להבין את האתגרים הניהוליים והמנהיגותיים שעומדים בפני ארגונים וצוותים במציאות כאוטית, ניתן להשתמש במודלים VUCA ו-BANI שפותחו בעשורים האחרונים כדי לתאר את העולם ולייצר פשר במציאות בלתי צפויה ומורכבת. 

בעולם של VUCA המציאות היא תנודתית (Volatility), חסרת וודאות (Uncertainty) מורכבת (Complexity) ועמומה (Ambiguity) באופן שבו הקשרים בין סיבה לתוצאה אינם ברורים יותר. 

BANI פותח כמודל משלים ל-VUCA ומתייחס בנוסף גם למציאות הפנימית-רגשית שהעולם הכאוטי מייצר. המודל מדגיש את השבריריות (Brittle), החרדה (Anxious), את חוסר הלינאריות (Non linear) ואת העדר המובנות (Incomprehensible) במציאות הפנימית והחיצונית. 

מציאות ה-VUCA וה-BANI מייצרת "רעש" שמסיט את הארגון והצוות מהמשימות המרכזיות. הרעש הוא חיצוני ופנימי, ומקורו גם בעולם שמחוץ לארגון והצוות וגם בתוך ובין חברי הצוות.

מודל ה-LEAD הצוותי פותח כדי לזהות להבין את השפעות ה"רעש" על הצוות, ולבנות אל מולן חוסן צוותי וצמיחה ארגונית. 

 

השפעות ה"רעש" על עבודת הצוות:

חוסר בהירות במציאות שמאופיינת בעמימות ובחוסר בהירות נוצרים קשיים בהבנה ובבהירות של היעדים, הציפיות ומטרות הצוות באופן שיכול להגביר את תחושת אי הוודאות והבלבול ולפגוע במימוש המשימות המרכזיות של הצוות. 

קשיים בתקשורת – מציאות כזו גם מעצימה את הקשיים בתקשורת הצוותית, ומחריפה אי הבנות, קונפליקטים והעדר תיאום בין חברי הצוות.

משאבים מוגבלים – מציאות תנודתית ולא לינארית, עלולה לגרום להקצאת משאבים לא מתוכננת, באופן שעשוי להקשות על הצוות להשיג את יעדיו במסגרת הזמן הרצויה או באיכות הדרושה.

פערי מיומנויות – המציאות שאינה לינארית מקשה על היכולת לזהות פערי מיומנויות, כישורים ומומחיות בצוות, באופן שעלול להפריע להתקדמות לעבר היעדים. 

התנגדות לשינוי – המציאות שמאופיינת בשבריריות ובחרדה מעצימה את הנטייה האנושית להתנגד לשינויים. התנגדות משמעותית לשינוי מפריעה לחשיבה יצירתית בצוות ופוגעת בהשגת המטרות המאתגרות שעומדות בפניו. 

אתגרי מחויבות  בעולם שמאופיין בחוסר וודאות, מתגבר הקושי לשמור על מוטיבציה ומחויבות של חברי הצוות לאורך זמן, במיוחד כאשר הצוות מתמודד עם אתגרים או כישלונות משמעותיים, שהם כיום חלק בלתי נפרד מהמציאות.

 

מודל ה-LEAD הצוותי מבוסס על התפיסה שכל צוות פועל כמעין אורגניזם תיפקודי, כי הוא נושא  DNA ייחודי, כי מתקיימות בו תרבות והתנהגויות צוותיות מובחנות, וכי הוא פועל במערכי איזונים ייחודיים לו במקרים של הפרת שיווי המשקל ביציבות הצוותית.

המודל בוחן את ארבעת בסיסי המנהיגות ואת מתחים שנוצרים ביניהם. מתחים אלה מתקיימים בכל עת שהצוות עובד, אך מקצינים מאוד במצבי "רעש".

באמצעות ארבעת בסיסי המנהיגות של מודל ה-LEAD הצוותי ניתן לזהות ולהבין את האופנים השונים שבהם הצוות מתנהל אל מול האתגרים שעומדים בפניו במציאות המורכבת, לאתר את הדרכים שבהן ניתן לחזק ולהנהיג את הצוות כדי לשמור על פוקוס ולהוביל את הצוות להצלחה בהתמודדות עם היעדים הצוותיים והארגוניים. 

המודל מציג פרופיל אבחון מעמיק של בסיסי המנהיגות הצוותיים L.E.A.D – Listening, Executing, Analyzing, Dreaming

בסיסי המנהיגות הם השרירים הצוותיים שצריך לפתח, לחזק ולאזן, כדי שהצוות יוכל לפעול מתוך מודעות, בחירה ואחריות אישית.

פרופיל ה- LEAD הצוותי מאפשר לצוות ולמנהלים להתבונן באופן אמיץ ועמוק על העוגנים, אזורי הפריצה, התנהגויות מיטיבות והתנהגויות שאינן אפקטיביות בצוות, מסייע לחדד את המודעות ביחס למערכות היחסים בצוות, להעמיק את האמפתיה וההקשבה, להגביר את החוסן הצוותי במציאות הרועשת ולחדד את השרירים היצירתיים והביצועיים בצוות.

פרופיל ה-LEAD הצוותי מורכב מ-

4
בסיסי התנהגות צוותיים
6
מרחבי התנהגות צוותיים
5
מנופי צמיחה
12
התנהגויות מיטיבות
12
התנהגויות צל

4 בסיסי התנהגות צוותיים

Listening
יכולת שהצוות זקוק לה על-מנת לייצר אינטימיות וחיבור אמיתי בין אנשי הצוות עצמם ועם הסביבה. ההקשבה בקרב אנשי הצוות, מאפשרת ליצור אמון, ולהניע את הצוות באופן אפקטיבי, מתוך אמפתיה ותשומת לב ממוקדת לאחר.

Executing
יכולת הדרושה כדי לעמוד ביעדים מאתגרים, לייצר מטרות שאפתניות, ולהשיג את התוצאות הרצויות. הצבת יעדים מאתגרים ועמידה בהם, תורמת לפיתוח הארגון ומעודדת צמיחה.

Analyzing
היכולת לתכנן, "לרדת" לפרטים, להעמיק, לנהל באופן דידקטי ושיטתי, לפעול על-פי נהלים, להרים 'דגל אדום' כשנדרש ולנהל באופן קוהרנטי למטרות וליעדי הארגון.

Dreaming
מיומנות שמאפשרת ליצור פתרונות "מחוץ לקופסה" ולהתמודד בסביבות מתחדשות. כמון כן, המיומנות הזו קשורה לצוותים שיוזמים שינויים וסוחפים אחריהם את הארגון כולו.

6 מרחבי התנהגות צוותיים

כל אחד ממרחבי הצוות כולל צמד של התנהגויות שונות במהותן, הנעות על ציר צוותי משותף.

העמקת ההתבוננות על היחס בין ההתנהגויות הצוותיות, מאפשר לצוות להגדיל את טווח הפעולה, לגוון ולהרחיב את האפשרויות להתמודד עם האתגרים הארגוניים.

Team core
נע על הציר שבין היכולת של הצוות לפעול בנחישות לטובת השגת מטרות ויעדים אל מול היכולת של הצוות לגלות קשב והבנה לצרכים של חברי הצוות ולייצר אמון ביניהם.

סגנון קבלת החלטות
נע על הציר שבין מוכוונות הצוות לקבל החלטות והמחויבות אליהן, ובין המוכוונות של הצוות כלפי אנשיו, באופן שמעורבות אנשי הצוות נשמרת ויש לאנשי הצוות יכולת השפעה.

ניהול קונפליקטים
היכולת של הצוות לסבול עימותים וקונפליקטים בין חברי הצוות, וכן להיות פתוח ולהתחשב בעמדות של אחרים.

פתרון בעיות
היכולת של הצוות לעבוד באופן שיטתי ומובנה אל מול היכולת לגלות נינוחות לאלתור וליצירתיות.

תפישת שינוי
היכולת של הצוות לנהל סיכונים באופן מחושב וזהיר לצד היכולת לאתגר את המציאות וליזום שינויים כשצריך.

התמודדות מול קושי
היכולת של הצוות להתנהל באופן נינוח, ולפעול באופן שקול ורציונאלי אל מול היכולת של הצוות להחצין רגשות ולגלות התלהבות ותשוקה לעשייה.

5 מנופי צמיחה

מנופי הצמיחה מתארים את אופן האיזון או חוסר האיזון הבאים לידי ביטוי בהתמודדותו של הצוות בכל אחד מהמרחבים.

מרחב עוגן
מרחב צוותי זה מתקבל כאשר שתי התנהגויות הצוות המייצגות את המרחב נמצאות בשימוש המיטבי ביותר. ואין לאף אחת מהן ביטוי לא אפקטיבי במצבים מוקצנים (׳צל׳).

מרחב דומיננטי
מרחב צוותי זה מתקבל כאשר שתי ההתנהגויות המייצגות את המרחב נמצאות בשימוש גבוה, אך לפחות אחת מן ההתנהגויות מתבטאת באופן שאינו אפקטיבי במצבי קיצון (׳צל׳).

מרחב לא מאוזן
מרחב צוותי שמתקבל כאשר שתי ההתנהגויות המייצגות את המרחב אינן מאוזנות. קיים שימוש מיטבי יותר בהתנהגות אחת, ושימוש פחות יותר בהתנהגות שניה.

מרחב מאוזן
מרחב צוותי שמתקבל כאשר שתי ההתנהגויות המייצגות את המרחב מאוזנות אך באות לידי ביטוי באופן חלקי.

מרחב חשוף
מרחב צוותי שמתקבל כאשר ההתנהגויות המייצגות את המרחב נמצאות בשימוש חסר.

התנהגויות צל

התנהגויות ׳צל׳
ביטוי מוקצן של ההתנהגויות הצוותיות המיטיבות, המופיעות בדרך כלל במצבי דחק. לכל התנהגות מיטיבה מותאמת התנהגות ׳צל׳ המתארת התנהגות שאינה אפקטיבית.