Proces

Proponujemy trzy ścieżki dostępu do procesu rozwojowego z wykorzystaniem modelu i badania LEAD.

Ścieżka
indywidualna

W ramach tej ścieżki należy wypełnić formularz kontaktowy. Niezwłocznie, po otrzymaniu informacji skontaktujemy Państwa z jednym z naszych certyfikowanych konsultantów, który przekaże dostęp do kwestionariusza diagnostycznego i uzgodni dalsze działania zgodnie z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

Ścieżka
dla firm

W ramach tej ścieżki należy wypełnić formularz kontaktowy. Niezwłocznie, po otrzymaniu informacji skontaktujemy się z Państwem w celu precyzyjnego poznania potrzeb firmy/zespołu. Następnie, istnieją dwie możliwości. Pierwsza, realizacja procesu rozwojowego z udziałem wybranego przez Państwa certyfikowanego konsultanta LEAD. Druga, przeszkolenie wewnętrznego trenera/trenerów, którzy będą mogli wykorzystywać model i badania LEAD do realizacji celów rozwojowych danej organizacji.

Ścieżka
dla niezależnych
trenerów i konsultantów

Ta ścieżka jest przeznaczona dla konsultantów i trenerów biznesu, którzy są zainteresowani dogłębnym poznaniem modelu LEAD oraz wzięciem udziału w szkoleniu certyfikującym.
Uzyskanie certyfikacji upoważnia do prowadzenia projektów rozwojowych z wykorzystaniem modelu i badania LEAD bez jakichkolwiek ograniczeń. Szkolenia certyfikacyjne odbywają się w formie 2+1. Dwa dni szkolenia stacjonarnego i jeden dzień szkolenia online. Podczas szkolenia uczestnicy dogłębnie poznają koncepcję przywództwa, swój osobisty profil LAED, uczą się interpretacji wyników badań, prowadzenia sesji i warsztatów feedbackowych oraz prowadzenia dwudniowych warsztatów rozwojowych LEAD.

Terminy szkoleń
certyfikacyjnych w roku 2023:

1. 24-25.03 + 14.04
2. 16-17 + 30.06
3. 15-16 + 29.09
4. 15-16 + 29.12
Kontakt

Lista certyfikowanych konsultantów w Polsce:

1. Sylwia Dąbrowska
2. Joanna Gospodarczyk
3. Krzysztof Lisiecki
4. Marek Łukaszewski
5. Karina Popieluch
6. Andrzej Niemczyk
7. Bartłomiej Sapała
8. Anna Siewiera
9. Magdalena Surowiec
10. Renata Wasylów
11. Wioletta Wysokińska